Hvad er et SCI?

Tilføj Fjern
Tilføj Fjern

Hvad er et SCI?

Hvad er et SCI og hvad kan det gøre for dig, så dine franske boligdrømme ikke pludselig kuldsejler, når uventede ting opstår.

Illustration af SCI på farvede kort
Et SCI – Société Civile Immobilière – kan gøre dit franske boligkøb meget nemmere, hvis uventede ting opstår

Et SCI er et fransk ejendomsselskab 

Et SCI – Société Civile Immobilière - er en meget benyttet ejerform i Frankrig for fast ejendom. Det er nærmest at sammenligne med et dansk interessent-selskab.

Et SCI kan oprettes med en relativ beskeden selskabskapital på 1.000 euros og er skattemæssigt gennemsigtigt. Det betyder, at beskatningen sker hos den enkelte deltager/person i selskabet og ikke i selve selskabet.  

Et SCI kan med fordel oprettes lige så snart, der er to eller flere ejere af en ejendom; det være sig et ægtepar, flere familier/vennepar, søskende etc.  

Vedtægter giver tryghed 

Administrations -beslutningerne omkring driften af selve ejendommen lettes ved ejerskab gennem et SCI i forhold til direkte sameje mellem flere fysiske personer.

Ved almindeligt sameje skal alle parter være 100% enige, for at der kan foretages dispositioner vedrørende ejendommen. Er man uenige og ikke kan nå til enighed, er der kun almindelige lovregler at falde tilbage på, hvilket er tungt og besværligt.  

Ved ejerskab gennem et SCI har man som medejer underskrevet et sæt vedtægter, der regulerer ejerforholdene.

håndtryk
Godt gennemarbejdede vedtægter gør det meget lettere at håndtere uenigheder, hvis sådanne skulle opstå

Dispositionsretten m.v. vedrørende ejendommen er herefter baseret på parternes frivillige aftaler, som i videst muligt omfang også nedskrives i et sæt vedtægter, således at eventuelle uenigheder oftest kan finde deres løsning i disse vedtægter. Disse kan efterfølgende justeres løbende efter behov med alles accept.  

Fordele ved et SCI-selskab 
Der er en række fordele ved at eje en ejendom gennem et SCI. De største fordele ligger i, at når flere køber sammen, er det lettere at administrere ejerskabet (flertalsbeslutninger) og enklere senere, at kunne overdrage andelene til andre. Både i relation til at udvide ejerkredsen, eller hvis der skal skiftes f.eks. grundet dødsfald.  

Ejerandelene anses som udgangspunkt som løsøre og vil, hvis andelshaverne har fast bopæl i Danmark, i f.eks. en dødsbosituation blive behandlet efter danske arveregler og ikke de franske, som byder på store forskelle i forhold til de danske arveregler.  

Sparede omkostninger
Ønsker man f.eks. på et tidspunkt at udvide ejerkredsen med f.eks. sine børn, er der også betydelige omkostninger at spare ved ejerskab gennem et SCI. Ejerkredsen kan nemlig udvides alene ved overdragelse af selskabsandele i SCI’et. Det kan gøres uden at en notar skal ind over, og omkostningerne hertil er derfor tilsvarende mindre.
 

Læs om franske arveregler her. 

Læs eventuelt en mere dybdegående beskrivelse af advokat Ann-Sofie Juhl Nielsen om SCI her.

Få råd fra din advokat
For at få belyst alle fordelene ved denne ejerskabsform, vil det være tilrådeligt at konsultere en advokat med indsigt i de franske forhold.
 

Af Tommy Sverre – 2023

Scroll to Top

Tilmeld nyhedsbrev