Beregning af ejendomsværdiskatten

Tilføj Fjern
Tilføj Fjern

Beregning af ejendomsværdiskatten

Ejendomme med godkendt ejendomsvurdering 
Man skal som udgangspunkt betale ejendomsværdiskat både i Frankrig og Danmark. Men du kan modregne den skat du betaler i Frankrig (taxe fonciere og taxe d’habitation) i den den danske beregning og dermed undgå at betale skatten to gange. Læs særskilt artikel om taxe fonciere og taxe d’habitation. 

Skattestyrelsen beregner ejendomsværdiskatten efter danske regler, hvis der findes en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen, som kan sidestilles med en dansk vurdering, og som er godkendt af Skattestyrelsen, nemlig ud fra den laveste af følgende tre værdier: 

  1. Ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret 
  1. Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 med tillæg af fem procent 
  1. Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 

På nuværende tidspunkt har Skattestyrelsen valgt og kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. De svenske vurderingstal skal dog forhøjes med 33 procent. Det skyldes, at de svenske vurderinger tilsigter at ligge 25 procent under handelsværdien. 

Skattestyrelsen sætter den svenske vurdering ned med den såkaldte afstandsprocent, som er forskellen mellem handelsværdien og den danske offentlige vurdering. På den måde kommer ejendomsværdien til at svare til danske vurderinger. Afstandsprocenten var: 

  • 15 procent i 2001
  • 18 procent i 2002 
  • 17 procent i 2018. 

Ejendomme uden en godkendt ejendomsvurdering 
Når der ikke er en godkendt udenlandsk vurdering, skal du bruge ejendommens købspris. Du skal omregne (indeksere) købsprisen til, hvad der svarer til købsprisen i et af disse år: 

  • 2001: Plus fem procent 
  • 2002: Oktober i det aktuelle indkomstår. 

Du skal vælge det årstal, der giver den laveste værdi. 

Det hele kan virke lidt omstændeligt og uforståeligt, og det er derfor en god ide at alliere sig med en dansk revisor, der har forstand på franske forhold. Denne kan hjælpe dig med at få det hele korrekt ind på din selvangivelse, så du selv let kan opdatere denne i årene fremover.

 Af Tommy Sverre / 2020

Scroll to Top

Tilmeld nyhedsbrev